سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه دهقانی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه گیاهپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجید کزازی – استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین مددی – استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
وحید حسینی نوه – استادیار، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه آنزیمهای گوارشی در حشرات به خصوص آفات مهمی نظیر سوسک برگخوارسیب زمینی که یکی از آفات کلیدی سیب زمینی در بسیاری از مناطق ایران و جهان است، می تواند به عنوان یک گام مهم در توسعه روش های کنترل موثر حشرات آفت واقع شود. گلوکوزیدازها نقش مهمی در مرحله نهایی گوارش کربوهیدرات ها بر عهده دارند. β گلوکوزیداز آنزیمی است که دی و الیگو بتا ساکاریدهای مشتق شده از همی سلولز و سلولز را هیدرولیز میکند. در این تحقیق به عنوان گام اول بعضی از ویژگی های آنزیم β گلوکوزیداز در معده میانی حشرات کامل سوسک کلرادو اندازه گیری شد. آنزیم در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بیشترین فعالیت را داشته است.