سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – دانشیار مهندسی شیمی
سیدسیامک اشرف – استادیار مهندسی شیمی
بهروز عباسی – استادیار مهندسی شیمی
مریم گلپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

برای نشان دادن تأثیر دما بر تعادل مایع-مایع سیستم سه جزئی(آب +۲-بوتانول+۲-اتیل-۱-هگزانول) داده های تعادلی در دماهای ۳۱۸/۲، ۳۰۸/۲، ۲۹۸/۲ و ۳۲۸/۲ کلوین و در فشار یک اتمسفر اندازه گیری شده اند. مطالعه رفتار فازی سیستم های سه جزئی مختلف در بهبود روش استخراج مایع- مایع موثر است. داده های منحنی حلالیت از روش نقطه ابری بدست آمدند. برای اندازه گیری توانایی حلال و تعیین بهترین دما جهت جداسازی ضر یب توزیع و فاکتور انتخاب پذیری حلال در دماهای مختلف محاسبه شده است.