مقاله اثر دمای پیشگرم جوشکاری بر جوش پذیری چدن نشکن فریتی به روش GTAW که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر دمای پیشگرم جوشکاری بر جوش پذیری چدن نشکن فریتی به روش GTAW
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چدن نشکن فریتی
مقاله GTAW
مقاله پیشگرم
مقاله فلز جوش
مقاله خط ذوب
مقاله HAZ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت حامد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خواه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزامحمد نوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر اثر دمای پیشگرم جوشکاری بر جوش پذیری چدن نشکن فریتی مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این منظور ابتدا صفحاتی از جنس چدن نشکن فریتی تهیه شدند و سپس با استفاده از فرآیند GTAW اتوماتیک از طریق تزریق سیم جوش ERNiCu-B تحت دماهای مختلف پیشگرم (۱۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد) به صورت سر به سر جوشکاری گردیدند. سپس آزمون های آنالیز شیمیایی، متالوگرافی نوری، SEM، کشش، سختی و ضربه بر روی مناطق مختلف (فلز جوش و HAZ) انجام شد. بررسی های متالوگرافی ماکروسکوپی و آنالیز شیمیایی فلز جوش نمونه های مختلف نشان دادند که با افزایش دمای پیشگرم درصد امتزاج افزایش یافته و درصد وزنی عناصر آهن، سیلیسیم، منگنز و کربن در فلز جوش افزایش می یابند، در مقابل درصد وزنی عناصر نیکل و مس کاهش می یابند که در نتیجه آن سختی و استحکام کششی فلز جوش افزایش، درصد ازدیاد طول نسبی و انرژی ضربه آن کاهش می یابد. نتایج آزمون سختی منطقه خط ذوب نمونه های مختلف مشخص نمود که با افزایش دمای پیشگرم، سختی نواحی UMZ و PMZ کاهش می یابد. بررسی متالوگرافی نوری و SEM منطقه HAZ نمونه های مختلف مشخص نمود که با افزایش دمای پیشگرم، طول منطقه HAZ افزایش می یابد، هم چنین مشخص شد که با افزایش دمای پیشگرم، تغییراتی در اندازه گرافیت های کروی رخ داده و درصد فاز مارتنزیت (اطراف گرافیت های کروی) کاهش می یابد که در نتیجه این تغییرات، مقدار سختی کاهش و انرژی ضربه منطقه HAZ افزایش می یابد. در مجموع مناسب ترین دمای پیشگرم برای جوشکاری چدن نشکن فریتی به روش GTAW، دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد تشخیص داده شد.