سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی فتاحی بافقی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمید احمدمحرابی – استادیار گروه مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بیژن افتخاری یکتا – دانشیار گروه مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه به علت قیمت بالای طلا آلیاژهای پایه فلزی Ni-Cr کاربردزیادی درترمیم های دندانی پیدا کرده اند دراین پژوهش ریزساختار و سختی آلیاژ دندانی Ni-Cr تحت دماهای عملیات حرارتی درفرایند تولید پروتز دندانی بررسی شد برای ساخت نمونه های مورد آزمایش قالب گچی توسط روش lost-wax تهیه گردید و ریخته گری آلیاژ توسط کوره القایی سانترفیوژ انجام گرفت سپس نمونه ها به طور متوالی و بهترتیب دردماهای ۹۰۰ و ۹۶۰ و ۹۳۰ درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شدند به منظور بررسی ریزساختار آلیاژ از میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز EDX استفاده شد آزمون سختی سنجی راکول نیز HRC برروی نمونن ها انجام گردید برطبق نتایج آزمون سختی وب ررسی های ریزساختاری دردماهای مذکور با عملیات حرارتی دردمای ۹۰۰درجه فاز γ بصورت دندریت های نامنظم رشد کرد و باعث کاهش سختی شد دردمای ۹۶۰ درجه فاز’γ بصورت رسوبات ریزوپراکنده دربین دندریت های فاز γ تشکیل شده و سختی بطور قابل توجهی افزایش یافت