سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان گروه باغبانی
نازنین نظری – کارشناس باغبانی طرح بسیج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابهر

چکیده:

جهتبررسی اثردمای ریشه و هوا در رشد گیاه خیار سه ازمایش در اتاقک کشت تحت شرایط کنترل شده به شرح زیر عمل امد: مطالعه تاثیر دماهای ریشه و هوا در رشد ریشه و قسمت هوایی خیار بررسی تاثیر دماهای مختلف ریشه در رشد گیاه مطالعه تاثیر دماهای مختلف ریشه در قسمتهای متفاوت ریشه نتایج مطالعات بالا چنین است: دمای اپتیمم برای ریشه و قسمت هوایی بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است نوسان دمای ریشه در طول روز و شب در مقایسه با دمای ثابت آن در صورتیکه تفاوت دما کم باشد از رشد قسمت هوایی کاسته شده ولی در رشد ریشه تاثیری نخواهد داشت. دمای اپتیمم روز و اپتیمم شب با پایین اوردن دما در طول شب موجب افزایش رشد ریشه می گردد. تفاوت دمای نصف ریشه گیاه خیار با دمای اپتیمم نسبت به نصف دیگر موجب کاهش رشد قسمت هوایی شده ولی در رشد ریشه تاثیری نخواهد گذاشت مگر اینکه دمای نصف دیگر ریشه کاهش خیلی پایین باشد.