مقاله اثر دریافت مکمل منیزیم در بهبود سلامت روانی سالمندان مبتلا به بی خوابی: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر دریافت مکمل منیزیم در بهبود سلامت روانی سالمندان مبتلا به بی خوابی: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل منیزیم
مقاله سلامت روانی
مقاله بی خوابی
مقاله سالمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی بهنود
جناب آقای / سرکار خانم: کیمیاگر سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشیرازی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نیت خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: پیاب مولود
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدخانی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دریافت مکمل منیزیم بر سلامت عمومی سالمندان مبتلا به بی خوابی بود.
روش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور، ۴۶ سالمند مبتلا به بی خوابی به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (مکمل منیزیم) و شاهد (دارونما) تقسیم شدند و به مدت هشت هفته، روزانه ۵۰۰ میلی گرم منیزیم عنصری، به صورت اکسید منیزیم، یا دارونما دریافت کردند. در ابتدا و انتهای پژوهش پرسش نامه ۲۸ گویه ای سلامت عمومی (GHQ-28) و شاخص شدت بی خوابی (ISI) تکمیل و غلظت منیزیم و کورتیزول سرم اندازه گیری شد. عوامل مخدوشگر تن سنجی و مقادیر دریافت روزانه منیزیم، کلسیم، پتاسیم و کافئین، با مقیاس یادآمد ۲۴ساعته خوراک نیز به دست آمد. تحلیل های غذایی با نرم افزار Nutritionist 4 انجام شد. مقایسه هر گروه، در دو مرحله ابتدا و انتهای پژوهش، با آزمون t زوجی و مقایسه میان دو گروه مداخله و شاهد، با آزمون t مستقل انجام شد. یافته ها : متغیر های زمینه ای دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند. در پایان پژوهش، میان دو گروه در نشانه های جسمانی سازی (P=0.04) نشانه های اضطرابی و اختلالات خواب (p=0.02)، نشانه های افسردگی (p=0.001)، نمره کل GHQ-28 (p=0.01)، (p=0.006) و سطح کورتیزول سرم (p=0.008) تفاوت معنی داری وجود داشت .نتیجه گیری: دریافت مکمل منیزیم ممکن است با تاثیر بر برخی شاخص های سلامت روانی و بی خوابی، باعث افزایش سلامت روانی در سالمندان مبتلا به بی خوابی شود.