سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حجت الاسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رضا شکرانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن فاطمی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

درخصوص اثر ناخالصی ها برمیزان قنداستحصالی معادلات بسیاری که علی الخصوص تاثیر عناصری مانند پتاسیم سدیمو ازت مضره را برای راندمان تولید قند بیان می کنند ارایهشده اند. دراین تحقیق مقادیر ازت مضره سدیم پتاسیم نمونه های چغندرمصرفی کارخانه قند چهارمحال با استفاده ازدستگاه بتالایزر درخلال ماه های آبان و آذر مورد بررسی قرارگرفت مقدارگاز طبیعی مصرفی نیز بصورت روزانه ثبت شده و با استفاده ازنرم افزارهای آماری مورد بررسی قرارگرفت پس از آنالیز نتایج بدست آمده مشخص گردید که افزایش میزان املا ح و ناخالصی ها درگیاه چغندر باعث بالا رفتن میزان انرژی مصرفی درکارخانه ها می گردد به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی درکارخانه های قند علاوه بررعایت عوامل فنی و صنعتی باید کیفیت چغندر ورودی و عوامل زراعی نیز مورد توجه قرارگیرند.