سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

دما مهمترین عامل تنظیم زمان جوانه زنی بذر د رمناطق سرد و معتدل محسوب می شود. زیره سیاه (Bunium persicum) یکی ار گیاهان دارویی مهم است که به صورت خودرو در مناطق بیایانی شرد و معتدل از جنوب شرق اروپا تا جنوب اسیا رشد می کند و تا کنون مطالعه جامعی در مورد اثر درجه حرارت های مختلف بر جوانه زنی آن منتشر نشده است. در مطالعه حاضر اثر رژیم های مختلف دمایی ثابت ( ۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد) و متغیر (۵ و ۱۵ درجه سانتیگراد) بر جوانه زنی بذر پنج اکوتیپ زیره سیاه متعلق به مناطق مختلف ایران بررسی شد. اکوتیپ کرمان بیشترین و اکوتیپ های تربت حیدریه و بشرویه کمترین درصد جوانه زنی را داشتند. دمای ۲۰ درجه سانتی گراد مانع از جوانه زنی در همه اکوتیپ ها شد. در همه اکوتیپ ها بیشترین درصد جوانه زنی در دمای متغیر و در محدوده ۱۰-۱۵ درجه سانتیگراد رخ داد که مشابه شرایط طبیعی در اول بهار است.