سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا بهروش – کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
طاهره خزایی –
علیرضا پورخباز –
هادی بابایی –

چکیده:

فلزات سنگین از عوامل مهمی محسوب می شوند که به اکوسیستم های آبی وارد شده و آنها را آلوده می سازند. این عناصر بدلیل خصوصیات ویژه مانند تحرک کم و جذب بالا توسط رسوبات، ممکن است به مدت طولانی در رسوب باقی مانده و غلظت آنها بالا رود و در نهایت به صورت تهدید جدی برای محیط درآیند. در این تحقیق غلظت عناصر سنگین کادمیوم(Cd)، روی(Zn) و کروم(Cr) در دانه بندی های مختلف رسوبات سطحی بخش جنوب غربی تالاب انزلی(ذرات ۰۶۳/۰، ۲۵/۰، ۱ و ۲ میلی متر) مورد اندازه گیری قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین غلظت فلزات در ریز دانه های مختلف و بررسی اثر دانه بندی و سطح تماس ذرات، بر میزان فلزات سنگین در رسوبات می باشد. با توجه به غلظت های بدست آمده، بیشترین غلظت برای عناصر سمی مورد مطالعه در ذرات ۶۳ میکرون مشاهده گردید. مطالعات دیگری که در این زمینه در سایر مناطق صورت گرفته نیز مؤید این مطلب می باشند.