سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدشعبان حسینی مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محمدمهدی افصحی – استادیار بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، بلوار جم

چکیده:

سیمان ژئوپلیمری از طریق فعالسازی مواد آلومینوسیلیکاتی با محلولهای هیدروکسید قلیایی و سیلیکات قلیایی تولید میشود. این مواد دارای پتانسیل زیاد برای کاربردهای مختلف مهندسی بوده و این قابلیت را دارند که از آنها به عنوان مصالح ساختمانی استفاده شود. بوسیله آنالیزXRD کائولن و متاکائولن مشخص گردید کهپس از قرار دادن شش ساعته کائولن در درجه حرارت ۷۵۰درجه مینرال کائولینیت تجزیه شد و همین امر سبب تسهیل در انجام واکنشهای ژئوپلیمریزاسیون شد. در این کار تحقیقاتی تاثیر پارامترهایی چون غلظت محلول قلیایی و دانه بندی ذرات کائولن بر روی خواص ژئوپلیمر تولید شده بررسی گردید و مشخص شد که مدت زمانگیرش و همچنین مقدار مقاومت فشاری ژئوپلیمر تهیه شده وابسته به غلظت هیدروکسید پتاسیم و دانه بندی کائولن است. کمترین مقدار اندازه گیری شده برای زمان گیرش اولیه و ثانویه به ترتیب ۵۵ و ۶۵ دقیقه و نیزبیشترین مقدار مقاومت فشاری در این تحقیق ۶۲ مگاپاسکال بدست آمد