سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و عضو پژوهشکده فناوریهای نوین مهندسی
فرزان خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه سمنان

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی بی شک یکی از مناسب ترین سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که بدلیل مزایای زیاد آن بیش از پیش مورد توجه طراحان قرار گرفته است. افزایش نسبت ارتفاع به عرض دهانه و یا افزایش ارتفاع دیوارهای برشی فولادی بدلیل اثرگذاری بیشتر خمش بر رفتار این نوع سازه ها باعث فاصله گرفتن بیشتر مبانی طراحی با استفاده از مدل اندرکنشی قاب با ورق فولادی شده و نیاز به اصلاح روابط را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می کند. در این مقاله ابتدا به مطالعه عددینمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی سه طبقه با ورق نازک و اتصالات تیر به ستون صلب ، ساخته شده توسط قلهکی و صبوری پرداخته شده است و پس از تعیین صحت مدل عددی ، روابط طراحی بر اساس مدل اندرکنشی قاب و ورق بر اساس مدل عددی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و ضرایب تصحیح پیشنهادی برای روابط طراحی ارائه شده است.