سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمزه دیدار – عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه
غلامرضا منصورفر – عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه
هیوا خجسته – . دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مقام معظم رهبری بعد از نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، تحقق رشد هشت درصدی، افزایش بهره وری، کاهش نرخ بیکاری، توانمندسازی بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری، تقویت تعاونی ها و ایجاد زیرساخت های لازم برای تولید را مهمترین شاخص های دانسته اند؛ که جهاد اقتصادی را محقق می کنند. خصوصی سازی و رشد سرمایه گذاری بنیادی ترین شاخص ها بوده چرا که، بر سایر شاخص ها اثر گذاشته اند و تحقق آن ها را تسهیل می کنند. از طرف دیگر، کیفیت تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری عامل تعیین کننده رشد اقتصادی بوده، و برای افزایش کیفیت سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید از ویژگی ها و توان بنگاه های سرمایه پذیر مطلع باشد. بنابراین، میزان اطلاعات سرمایه گذاران کیفیت سرمایه گذاری را تعیین کرده و افزایش میزان اطلاعات سرمایه گذاران تنها در سایه بهبود کمیت و کیفیت افشاء میسر می شود. لذا، افشاء بنیادی ترین عاملی بوده که جهت رشد و جهاد اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد. به دلیل اهمیت افشاء، هدف این مطالعه بررسی اثر خصوصیات غیرمالی (نوع حسابرس، تمرکز مالکیت و استقلال هیات مدیره) بر سطح افشاء شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده تا از این طریق به بهبود افشاء و در نتیجه به رشد سرمایه گذاری، بهبود جریان خصوصی سازی و تحقق جهاد اقتصادی کشور کمک ناچیزی کرد. نتایج تحقیق که بر اساس رگرسیون چند متغیره با روش حداقل مربعات تعمیم یافته روی داده های تابلویی ۱۲۸ شرکت بورسی برای سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ صورت گرفته نشان می دهد؛ خصوصیات غیر مالی بر سطح افشاء کل و اختیاری اثر گذار بوده، ولی تنها استقلال هیات مدیره بر سطح افشاء اجباری اثرگذار است. علت این نتیجه را می توان به ماهیت اجباری این اطلاعات نسبت داد.