مقاله اثر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس پلاتین روی مورفولوژی اسپرم موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس پلاتین روی مورفولوژی اسپرم موش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیس پلاتین
مقاله خارخاسک
مقاله مورفولوژی اسپرم
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشتمند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عریان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیس پلاتین، داروی ضدسرطان است که در شیمی درمانی استفاده می شود، اثرات جانبی این دارو شامل کاهش عملکرد غدد جنسی، آزواسپرمی و الیگواسپرمی است. خارخاسک گیاهی است که علاوه بر دارا بودن ترکیبات فراوان، عملکرد جنسی را زیاد می کند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی (سیتوتوکسیسیتی) سیس پلاتین بر مورفولوژی اسپرم در موش سوری است. در این مطالعه تجربی ۳۰ موش سوری بالغ نر باوزن ۲۵- ۳۰ گرم بصورت تصادفی به پنج گروه شش تایی تقسیم شد. گروه کنترل نرمال سالین را دریافت و گروه تجربی ۱ سیس پلاتین و سه گروه دیگر به ترتیب دوز ۵٫۵ mg/kg سیس پلاتین همراه با دوزهای عصاره خارخاسک ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت ۴ روز دریافت کردند. یک روز پس از آخرین تزریق، نمونه های خونی به، منظور تعیین غلظت NO سرمی جمع آوری و سپس وزن اپیدیدیم و مورفولوژی اسپرم های اپیدیدیمی بررسی ش د. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های one way-ANOVA ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیس پلاتین به تنهایی موجب کاهش وزن بدن، کاهش وزن اپیدیدیم و کاهش اسپرم های ترمال و افزایش سطح NO نسبت به گروه کنترل شد که در P<0.05 معنی دار بوده و در گروه هایی که سیس پلاتین به همراه عصاره خارخاسک داده شد وزن بدن، اپیدیدیم و تعداد اسپرم با مورفولوژی نرمال نسبت به گروه تجربی ۱ افزایش یافت اما سطح NO کاهش آن معنی دار نبود. نتایج تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس پلاتین بر مورفولوژی اسپرم را نشان می دهد که ا حتمالا مربوط به ترکیبات آنتی اکسیدانی خارخاسک است.