سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی قارونی نیک – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن سلیمان دهکردی – دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

حفاری در زمین های مستعد لغزش باعث تحمیل خسارت های جانی و مالی فراوانی بر پروژه های عمرانی خواهد شد. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی شفت های ضربه گیر پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان به کمک نرم افزار FLAC3D به بررسی تاثیر حفاری شفت پایداری شیب های سنگی اطراف محدوده شفت پرداخته شده است. نتایج مدلسازی گویای این مطلب است که حفاری شفت موجب افزایش جابجایی ها در اطراف سرج شفت ها و کاهش خطر وقوع ناپایداری شیب های سنگی می گردد.