سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نورالدین شایسته – پروفسور وعضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابا
جعفر حسین زاده – گروه گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه
حسین فرازمند – استادیار و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی موسسه تحقیقات
سپیده خلیل الهی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای یافتن موادحشره کش جدید که تجدید شونده سازگار با محیط زیست بوده و به آسانی قابل تهیه باشند اسانس میوه سروکوهی Thuja occidentalis (Cupressaceae برروی حشرات بالغ سوسک توتون ,Lasioderma serricorne F. (Col.: Anobiidae که آفتی بسیار همه چیز خوار است و به تمام مواد و وسایل خشک مورد در انبار حمله کرده و خسارتوارد می کند و مهمترین آفت توتون های انباری در سراسر دنیا و ایران است در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت بررسی و آنالیز اسانس میوه سروکوهی به وسیله گاز کروماتوگرافی نشان داد که این اسانس شامل ۲۲ ماده مختلف است که مهمترین آنها عبارتند از: fenchone ,a-thujone (49.64%)14.06%) و b-thujone (8.98%) این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار انجام گرفت و اسانس میوه سرو با استفادها ز روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر تهیه شد آزمایش در شرایط دمایی ۲±۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵± ۶۰ درصد در تاریکی انجام گرفت اسانس به کاررفته بطور معنی داری باعث کشندگی حشره مورد مطالعه در ۲۴ ساعت شد.