سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی محمدی مهر – گروه مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه کاشان
امیر حسین رحمتی – گروه مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین مقاله پاسخ ارتعاشات اجباری نانومیله ی غیرمحلی دوسرگیردار تحت تاثیر شرایط گرمایی بررسی می گردد معادله ی متشکله برای نانومیله تحت شرایط گرمایی بادرنظرگرفتن اثرمقیاس کوچک بدست می آید شرایط مرزی گرمایی بصورت دما ثابت فرض گردیده است توزیع دمای نانومیله با استفاده از معادله هدایت گرمایی و با درنظر گرفتن انتقال حرارت پایدار و بدون منبع گرما درنانومیله محاسبه می شود سپس نیروی محوری برحسب کرنش محوری و توزیع دما بدست می آید به کمک معادله نیروی محوری برحسب کرنش محوری و توزیع دمای نانومیله و با استفاده از معادله حرکت نانومیله تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی متغیر با زمان رابطه ارتعاشات محوری نانومیله تحت شرایط گرمایی بدست می آید جابجایی محوری نانومیله با استفاده از روش جدایی پذیر برحسب زمان ومکان مستقل درنظر گرفته که درمعادله حرکت جایگذاری می گردد قسمت مکانی جابجایی محوری با اعمال شرایط مرزی مساله بصورت سینوسی حاصل می شود همچنین قسمت زمانی جابجایی محوری بصورت معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه دو بدست امده که پاسخ زمانی آن با اعمال شرایط اولیه صفروحل معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه دو محاسبه می شود.