سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه جانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و ابا
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
عبدالحسین هورفر – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
داود حق شناس – دکتری مواد گروه شیمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

ساختار زمین شناسی منطقه در انتقال و انتشار آلودگی موثر است از این رو در مبحث آلودگی آب زیرزمینی بررسی توامان ساختار زمین شناسی منطقه، افق های خاک و حذف آلودگی از آب زیرزمینی بسیارمورد اهمیت می باشد. آلودگی آب زیرزمینی، امروزه یکی از مسائل مطرح در سطح کشور می باشد که باافزایش فعالیت های صنعتی، دفع فاضلاب در چاه های جذبی و برداشت بی رویه از آبخوان ها رو به گسترش است. در ایران با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد آب مصرفی سالانه کشور از آب زیرزمینی تامین می گردد،پالایش آب زیرزمینی بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از آلودگی های رایج، سمی و خطرناک موجود در آب زیرزمینی، آلاینده آرسنیک است که تزریق نانو ذارات آهن در آبخوان یکی از روش های جدید، کم هزینه وکارمد برای حذف درجای آن می باشد. از این رو با توجه به اینکه ستون خاک در روند حرکت و حذف آرسنیک بسیار موثر است، در این تحقیق روند حذف آرسنیک در دو ستون همگن و ناهمگن با دو قطر متفاوت ذره خاک مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این آزمایش ها بررسی اثرات گذشت زمان و قطر متفاوت ذرات خاک برحذف آرسنیک و همچنین بررسی روند نحوه ورود و انتقال نانو ذرات آهن در ستون خاک می باشد. در انتها نتایج آزمایش ها نشان داد نانو ذرات آهن با راندمان بسیار بالایی غلظت آرسنیک را کاهش می دهند و همچنین قطر ذرات خاک در روند حرکت و حذف آن بسیار موثر است.