مقاله اثر حباب های هوا در پدیده پوسته پوسته شدن بتن های حاوی سیمان های مرکب در مجاورت نمک و در سرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر حباب های هوا در پدیده پوسته پوسته شدن بتن های حاوی سیمان های مرکب در مجاورت نمک و در سرما
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته پوسته شدن در مجاورت نمک
مقاله حباب هوای واردشده
مقاله سیکل ذوب و انجماد
مقاله روسازی بتنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانیان پور علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ندوشن محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پیدایش منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روسازی های بتنی علاوه بر تحمل مداوم بارهای ترافیکی سبک و سنگین، در شرایط آب و هوایی مختلف نیز قرار دارند. پوسته پوسته شدن در مجاورت نمک، یکی از مسائل مرتبط با دوام بتن و روسازی های بتنی است به همین دلیل تلاش های زیادی برای تحقیق در این زمینه در نقاط مختلف دنیا انجام شده است. پوسته پوسته شدن در مجاورت نمک، یک خرابی سطحی است که در اثر یخ زدن یک محلول حاوی نمک روی سطوح سیمانی ایجاد می شود. این خرابی پیشرونده بوده و شامل جدا شدن پولک ها و ذرات کوچک از سطح بتن است. در این تحقیق به بررسی عملکرد بتن های ساخته شده از سیمان تیپ ۲ و مرکب با حباب هوای وارد شده و بدون حباب هوا در برابر پوسته پوسته شدن در مجاورت نمک پرداخته و روی مکانیزم های پیشنهاد شده، بحث شده است. نتایج بازرسی چشمی و میزان افت وزن در واحد سطح ناشی از آزمایش پوسته پوسته شدن بتن در مجاورت نمک، برای هر ۵ سیکل ذوب و انجماد در مقاله نشان داده شده است. از مطالعات و کارهای انجام شده در این تحقیق نتیجه می شود که مقاومت لایه سطحی بتن در مقابل پوسته پوسته شدن نقش مهمی را ایفا می کند. حباب هوای وارد شده در بتن باعث کاهش آب انداختگی و در نتیجه افزایش مقاومت سطح می شود. بنابراین حباب هوا در بتن، مقاومت بتن در برابر پوسته پوسته شدن در مجاورت نمک را بهبود می بخشد. نتایج نشان می دهد که در طرح های بدون حباب هوا، عملکرد سیمان پرتلند نوع ۲ از سیمان مرکب، در آزمایش پوسته پوسته شدن بتن در مجاورت نمک مناسب تر بوده و بهترین عملکرد، مربوط به نمونه های حاوی سیمان مرکب دارای حباب هوا است. نتایج حاصل از آزمایش پوسته پوسته شدن در مجاورت نمک برای تمامی طرح ها می تواند بصورت برازش خطی مدل شود.