سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی آقاجانی دلاور – کارشناس ارشد و مسئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر
فاطمه حسنی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق باگاس نیشکر با نسبت۸۰درصد با ۵ درصد تفاله خشک چغندر قند و ۱۵درصد کاه گندم(براساس ماده خشک)سیلو شد.سیلاژ تهیه شده با نسبت های صفر، ۱۵ ، ۳۰، ۴۵ درصد در جیره غذایی ۲۴ راس گوساله پرواری نر مازندران با سن حدود ده ماهه و با وزن۲/۳ ±۶/۱۱۳کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و ۶تکرار به مدت ۶ماه مورد آزمایش قرار گرفت.درپایان دوره کلیه گوساله ها ذبح و خصوصیات لاشه بررسی شد.میانگین ماده خشک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی بر اساس مقایسه میانگین ها تفاوت معنی داری نداشت.میانگین افزایش وزن روزانه گوساله ها در تمام تیمار ها تفاوت معنی داری نشان نداد.از نظر خصوصیات لاشه بجز چربی قابل تفکیک تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد.به نظر می رسد که سیلاژ باگاس همراه با تفاله خشک چغندر قند و کاه گندم را می توان تا ۴۵ درصد در ترکیب جیره گوساله های پرواری مورد استفاده قرار داد