مقاله اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های C و E بر نوسانات گلبول های سفید خون ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های C و E بر نوسانات گلبول های سفید خون ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین C
مقاله ویتامین E
مقاله گلبول سفید
مقاله استرلیاد پرورشی
مقاله Acipenser ruthenus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتینا مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قریب خانی مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر نوسانات گلبول های سفید خون ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) در مرکز تکثیر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام گرفت. ۹ جیره غذایی شامل ترکیبی از مقادیر ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم ویتامین C از نوع ال- اسکوربیل- ۲-پلی فسفات (APP) و ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم ویتامین E از نوع دی- آلفا توکوفرول در کیلوگرم غذا در ۲ تکرار و به مدت ۱۵ هفته برای پرورش ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. پس از عادت دهی ماهیان با غذای مصنوعی، تعداد ۱۵ عدد ماهی استرلیاد با وزن متوسط ۳۵۰٫۹۲±۱۴٫۲۸ گرم به هر یک از ۱۸ تانک در نظر گرفته شده، معرفی گردید. ماهیان روزانه به میزان ۳ درصد وزن تر بدن شان مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان آزمایش تعداد ۳ عدد ماهی از هر تانک به صورت تصادفی انتخاب شده و مورد خون گیری قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش (هفته پانزدهم) نتایج به دست آمده از آنالیز نمونه های خون نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار آماری در شاخص گلبول های سفید خون و در بین گلوبول های سفید، مونوسیت، لنفوسیت و نوتروفیل بود.(P<0.05) بیش ترین تعداد گلبول های سفید خون در هفته پانزدهم در تیمار E100C400 میلی گرم بر کیلوگرم (جیره ۶) و کم ترین تعداد در تیمار E400C400میلی گرم بر کیلوگرم (جیره ۹) مشاهده شد. اندازه گیری و شمارش افتراقی سلول های خونی سفید نشان داد که بیش ترین تعداد مونوسیت در تیمار E0C0 میلی گرم بر کیلوگرم و کم ترین تعداد در تیمار E100C0 میلی گرم بر کیلوگرم و E400C400 میلی گرم بر کیلوگرم، بیش ترین تعداد لنفوسیت در تیمار E0C100 میلی گرم بر کیلوگرم و کم ترین تعداد در تیمار E400C400میلی گرم بر کیلوگرم، بیش ترین تعداد در تیمار E400C400 میلی گرم بر کیلوگرم و کم ترین تعداد در تیمار E0C100 میلی گرم بر کیلوگرم شمارش گردید. بررسی نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که استفاده از ویتامین های C و E در جیره غذایی می تواند بر نوسانات گلوبول های سفید ماهی استرلیاد پرورشی تاثیرگذار باشد.