مقاله اثر جیبرلین بر شاخص های جوانه زنی، پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر جیبرلین بر شاخص های جوانه زنی، پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم
مقاله پروتئین
مقاله جیبرلین
مقاله خشکی
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پایین بودن درصد جوانه زنی و استقرار گیاهچه از مشکلات اساسی در مناظق خشک می باشند. امروزه تکنیک پیش تیمار بذر به عنوان یکی از عامل های بهبود دهنده جوانه زنی و استقرار تحت تنش های محیطی معرفی شده است. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی رشد و تغییرات بیوشیمیایی در بذر پیش تیمار شده کلزا با جیبرلین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه تهران و در سال ۱۳۹۱ انجام شد. فاکتور اول شامل تیمار بذر با غلظت های صفر، ۵۰ و ۱۰۰ پی پی ام جیبرلین و بذر بدون پیش تیمار و فاکتور دوم شامل سه سطح خشکی (صفر، ۶-و ۱۲-بار) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، درصد گیاهچه نرمال، وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه و افزایش متوسط مدت زمان جوانه زنی شد. تیمار بذر با جیبرلین سبب بهبود در صفات اندازه گیری شد. همچنین، با استفاده از تیمار بذر با جیبرلین ۵۰ پی پی ام میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پروکسیداز افزایش یافت.