سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فراز شیرازی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه علم و صنعت ا
خلیل رنجبر – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
پژمان مللی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه

چکیده:

استفاده از آلیاژهای ریختگیAl-Siبصورت یک ترکیب با خواص سایشی مناسب ، در صنایع نظامی، اتومبیل سازی و صنایع عمومی مهندسی، توسعه یافته است. جوانه زایی در آلیاژهای هایپویوتکتیکAl-Siباعث ایجاد ساختار ریز هم محور میشود، در غیر اینصورت پس از انجماد یک ساختار ستونی با دانه های درشت ایجاد خواهد شد. بهسازی سبب می شود تا ذراتSiیوتکتیک به جای تشکیل به صورت یک مورفولوژی صفحه ای و سوزنی شکل بزرگ به صورت یک مورفولوژی ریزو کروی شکل یا رشته ای شکل تشکیل شود. در این پژوهش تاثیر جوانه زاAl-5Ti-1B و تا ثیر استفاده همزمان این جوانهزا بهمراه بهسازSrرا بر ساختار انجمادی آلیاژAl-%7Si بررسی شده است.