سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نظر رضایی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، باشگاه پژوهشگران جوان، بجنورد، ایر
محمد اکبرپور – معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
کامبیز انصاری – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
حبیب الله شاکری – کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

چکیده:

آبیاری قطره ای به عنوان یکی از بهینه ترین روش های آبیاری در جهان مطرح است هرچند که عوامل محیطی و اقتصادی و اجتماعی باعث می شود این روش دارای محدودیت هایی باشد که عملاً راندمان این روش را تحت شعاع قرار می دهد. گسیلنده های مختلف توسط کارخانجات با استانداردهای مختلف تولید می شوند. یکی از مؤلفه های مهم قطره چکانها نوع جریان خروجی آب از آنهاست که در این تحقیق تأثیر سه نوع جریان خروجی آب بر نفوذ آب در خاک مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در سه تیمار با قطره چکانهای مجرا دار( آب خروجی بصورت ممتد)، نتافیم (آب خروجی بصورت قطره قطره) و پیچ در پیچ ( آب خروجی مخلوطی از دو قطره چکان قبلی) در ۴ تکرار صورت گرفت. عوامل محیطی و نوع خاک و همچنین دبی آب در تمام موارد حدالمکان ثابت در نظر گرفته شد. نتیجه این تحقیق با کمک آزمون F نشان داد که از لحاظ نفوذ آب در این قطره چکانها اختلاف معنی داری وجود ندارد، بنابراین جریان آب خروجی از قطره چکانها نمی توانند تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی نفوذ آب داشته باشد.