سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مطالعه حاضر، اثر جداگرهای لاستیکی – سربی بر روی ساختمان های با سیستم قاب خمشی در تحریکات دور و نزدیک گسل بررسی شده است. ساختمان ها به صورت خطی در نزم افزار ETABS9.2.0 مدل سازی شده است. برای مدل سازی جداگرها از نمودار نیرو- تغییر مکان دو خطی استفاده شده و د رپایه ساختمان نصب شده است. تحلیل مورد استفاده در اینجا تحلیلغیر خطی تاریخچه زمانی بوده و از بیست زلزله نزدیک گسل و هشت زلزله دور از گسل برای این بررسی استفاده شده و میانگین نتایج حاصل از آنها به طور جداگانه در نمودارهایی رسم شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میزان کاهش پاسخ سازه ها در زلزله های نزدیک گسل بیشتر از زلزله های دور از گسل می باشد . همچنین با افزایش ارتفاع ساختمان اثر جداسازی پایه کاهش می یابد.