سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن
هادی محمدزاده – مدرس گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی تجن قائمشهر

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد بلدرچین ژاپنی انجام شد.۲۱۶ قطعه جوجه بلدرچین یک روزه به طور تصادفی به ۶ گروه با سه تکرار ( ۱۲ قطعه بلدرچین در هر تکرار) اختصاص داده شدند. شش جیره با انرژی و پروتیئن یکسان به ترتیب شامل سطوح ۰ ، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ درصد کنجاله کانولا به مدت ۴۲ روز تغذیه شدند. وزن بدن به طور هفتگی و خوراک مصرفی به طور روزانه ثبت شدند. حداکثر وزن بدن ( ۱۶۵ گرم)، پایین ترین ضریب تبدیل غذایی ۲/۴۲ و ۲/۴۷ و بالاترین درصد لاشه ۶۸/۶ درصد به ترتیب در بلدرچین تغذیه شده با جیره حاوی ۰ و ۱۵ درصد کنجاله کانولا مشاهده شدند. حداقل وزن بدن ( ۱۴۲ گرم)، بالاترین ضریب تبدیل غذایی ۲/۶۷ و کمتریندرصد لاشه ۵۶/۴ درصد) در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی ۳۰ درصد کنجاله کانولا مشاهده شد. وزن غده تیروئید تحت تأثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا قرار نگرفت. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که کنجاله کانولا می تواند درسطح ۱۵ درصد جیره بلدرچین بدون هیچ اثر منفی بر عملکرد بلدرچین استفاده شود