سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه سادات عبدی خانی – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- واحد شهر ری، تهران
علی اعظم خسروی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده فیزیک، تهران
سیدمحمد طاهری – محقق سازمان جهاد خودکفائی، مرکز تحقیقات علوم و فناوری های نوین، تهرا
محمد یوسفی –

چکیده:

از تکنیک محلول شیمیایی آبی برای سنتز نانوکریستالهای نیمرسانای سولفید روی آلائیده با فلزات واسطه۳dجهت کنترل ME مثل کبالت، منگنز و نیکل استفاده شد. اساس این روش، بر مبنای استفاده از مهارکنندهاندازه نانوذرات و جایگزینی یونهای جانشین و میزبان صورت گرفته است. با توجه به اینکه با کوچکتر شدن اندازه ذرات (در حد نانومتری)، شکاف انرژی تغییر میکند، که بواسطه آن خواص اپتیکی نانوذرات نیز نسبت بهماده حجیم دچار تغییر خواهد شد. با تغییر دوپنت، طول موج جذب جابه جا شده و کاهش اندازه ذرات و بیانگر توزیع نسبتا مناسب ذرات و شکل کروی با اندازه تقریبی SEM افزایش گاف انرژی را در پی دارد. تصاویر ۱۲-۸ نانومتر می باشد. گسیل طول موجهای ۵۹۳ و ۴۸۷ نانومتر بوسطه گذار الکترونی حاملهای بار از طریق ترازهای انرژی ایجاد شده توسط عناصر واسطه در گاف انرژی می باشد