سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مریم خرازی – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
حبیب اله یونسی – دانشگاه تربیت مدرس
جواد عابدینی طرقبه – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

فرایند تولید ورمی کمپوست شام لاستفاده از کرم های خاکی برای تولید کمپوست از مواد آلی میباشد این فرایند ضایعات آلی را کاهش داده و نیاز گیاهان به مواد مغذی در فرم قابل دسترس آنها را تامین می کند مهمترین اشکال فرایند تولید ورمی کمپوست این است کهدما باید در طول فرایند ورمی کمپوست زیر ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود چرا که در دمای بالاترکرم ها از بین خواهند رفت در نتیجه دمای ورمی کمپوست درحین فرایند به اندازه ای بالا نمی رود که تاحد قابل قبول پاتوژن ها نابود شوند برای رفع این مشکل از سیستم ترکیبی شامل هر دو پروسه کمپوست و ورمی کمپوست استفاده می شود حضور یک دوره کوتاه پری کمپوست قبل از شروع فرایند تولید ورمی کمپسوت منجر می شود محصول حاصل عاری از پاتوژن ها بوده و با سرعت بیشتر از هر پروسه به تنهایی تولید شود این محصول نه تنها کیفیت بالاتری دارد با توجه به PH مناسب حذفقابل قبول پاتوژن ها هموژن تر و پایدار تر بودن و مواد مغذی بیشتر بلکه کاهش هزینه های تولید و هوادهی را نیز دربرخواهد داشت.