سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا ذاکری – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
سحر امین کار –
اسحاق مقبلی –
فاطمه رئیسی –

چکیده:

برای تولید وسیع، اهلی کردن و اصلاح ختمی کردی Althea kordica، خزری A. hircanaو بوشهری A. aucheri، شناخت و بررسی روش های تکثیر آن ها از طریق بذر ضروری است. به این منظور تیمارهای غوطه وری در اسید سولفوریک %۹۵ (به مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ دقیقه)، آب جوش (۵ و ۱۰ ثانیه) و ساییدگی با سمباده بر بذور اعمال شده و جوانه زی آن ها و بذور شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی انجام و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن در سطح %۵ مورد تجزیه قرار گرفتند. در میان تیمار های به کار گرفته شده، بیشترین درصد جوانه زنی متعلق به تیمار اسید سولفوریک %۹۵ به مدت ۵ دقیقه بود. فقط ۱۰ درصد از بذر های تازه جمع آوری شده، بدون تیمار خواب شکنی جوانه زدند.