سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رضا قریشی خوراسگانی – استادیار آموزشی مربی آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی
سید حمیدرضا هاشمی – استادیار آموزشی مربی آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی

چکیده:

بنه یکی از درختان جنگلی در بسیاری از مناطق ایران است. درصد جوانه زنی بذرهای آن در طبیعت بسیار کم ( کمتر از ۱۰ درصد) می باشد. در این تحقیق بکار بردن اسید سولفوریک ، GA3 و سرمادهی جهت از بین بردن کود (Dormancy) احتمالی بذرها، اثر معنی داری روی افزایش درصد جوانه زنی بذرها نداشت. جدا کردن پوسته سخت بذر و شکستن بدرها جهت نفوذ پاب و هوا درصد جوانه زنی را به ترتیب ۹۰درصد و ۵۰ درصد افزایش داد. بعد از جدا کردن پوسته سخت بذرها و ضد عفونی و کشت روی MS و آگار بیش از ۸۵% آنها جوانه زد ولی بعد از مدتی در اثر آلودگی باکتریای که در لپه ها وجود داشت، قبل از جوانه زنی از رشد باز ایستاد. جنین بذرها از کوتیلدون جدا و بعد از ضد عفونی، بر روی آگار حاوی ½MS کشت گردید و همه آنها سالم و رشد مناسب از خود نشان دادند. معلوم شد که منشاء آلودگی باکتریایی که مهترین عامل کاهش جوانه زنی در این گیاه است، لپه ها (کوتیلدون) می باشد.