سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید رضا بهرامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
حسن اکبری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
حامد حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مصلح الدین رضایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین بهترین تیمار برای ریشه زایی قلمه های لایم بدون بذر، آزمایشی با استفاده از غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید به همراه زخم زنی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب اجرا گردید و صفاتی نظیر درصد ریشه زایی، وزن تر ریشه، طول ریشه و تعداد ریشه در هر قلمه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله، نشان دادکه از نظر صفات مورد بررسی تیمار ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر + زخم زنی نسبت به بقیه تیمارها وضعیت بهتری داشت. تیمارهای ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر IBA +زخم زنی در رده ها ی بعدی قرار به علاوه استفاده از زخم زنی تأثیر زیادی در بروز صفات مورد بررسی داشت.