مقاله اثر تیمار دمائی و ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی های جوانه زنی بذر گلپر ایرانی (Heracleum persicum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر تیمار دمائی و ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی های جوانه زنی بذر گلپر ایرانی (Heracleum persicum)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رطوبت بذر
مقاله کجور
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی صالحانی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری رودباری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گلپر ایرانی گیاهی علفی، چند ساله و معطر می باشد، این گیاه دارای ارزش اقتصادی، دارویی و غذایی فراوانی است. عدم جوانه زنی مطلوب بذرهای گلپری از جمله مشکلات عمده این گیاه است. به منظور بررسی اثر تیمار دمائی و ارتفاع از سطح دریا بر جوانه زنی بذر گلپر ایرانی، بذور این گونه از ارتفاعات ۱۷۰۰، ۲۲۰۰، ۲۷۰۰ متر از سطح دریا واقع در منطقه کجور جمع آوری و به آزمایشگاه مرکز بذر جنگلی خزر انتقال داده شد. پس از خالص سازی های اولیه ابتدا میزان رطوبت و وزن هزار دانه، سپس سرعت و درصد جوانه زنی بذر در هر ارتفاع با دو تیمار دمائی سرد و تیمار دمائی گرم و سرد تعیین شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در وزن هزار دانه و رطوبت بذر گلپر ایرانی در ارتفاعات مختلف وجود داشت. با افزایش ارتفاع از سطح دریا، سرعت و درصد جوانه زنی بذر در هر دو تیمار دمائی کاهش یافت، به طوری که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی بذر مربوط به ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح دریا بود. بین دو تیمار دمائی نیز اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود داشت و بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی بذر از تیمار دمائی سرد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد می توان تیمار دمائی سرد را به عنوان تیماری مناسب جهت افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذر گونه گلپر ایرانی توصیه نمود.