مقاله اثر تیمار حرارت بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه های صنوبر/پلی پروپیلن بازیافتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۵۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر تیمار حرارت بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه های صنوبر/پلی پروپیلن بازیافتی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیمار حرارتی
مقاله چندسازه
مقاله پلی پروپیلن بازیافتی
مقاله جذب آب
مقاله واکشیدگی ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی اسلام حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش اثر تیمار حرارتی آرد چوب در دما و زمان های مختلف حرارت دهی را به عنوان عامل اصلاح کننده خواص چندسازه های صنوبر/پلی پروپیلن بازیافتی مورد توجه قرار داد. برای اندازه گیری خواص فیزیکی آزمون های جذب آب، واکشیدگی ضخامت (ASTM-703) و برای اندازه گیری خواص مکانیکی آزمون های خمشی (ASTM-790)، کششی (ASTM-638) انجام شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که نمونه های تیمار شده در زمان ۶۰ دقیقه و دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد کمترین مقادیر را در آزمون های جذب آب و واکشیدگی ضخامت داشتند، اما در مورد نمونهزهای تیمار شده در زمان ۲۰ دقیقه و دماهای ۱۶۰ و ۱۸۰ درجه سانتی گراد مشاهده شد که نمونه های تیمار شده در دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد، جذب آب کمتری نسبت به نمونه های تیمار شده در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد را داشتند. نتایج به دست آمده از آزمون های مکانیکی نشان داد که با افزایش زمان حرارت دهی مقاومت های مکانیکی کامپوزیت ها نیز افزایش داشت.