مقاله اثر تیمار حرارتی خرده های مغز ساقه کنف بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر تیمار حرارتی خرده های مغز ساقه کنف بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیمار حرارتی
مقاله کنف
مقاله جذب آب
مقاله واکشیدگی ضخامت،UF و MUF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پسرکلو علی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی فیروزآبادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد ابولفضل
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف ساخت تخته های مقاوم به رطوبت از خرده های تیمار حرارتی شده مغز ساقه کنف انجام گردید. با استفاده از خرده های تیمار شده مغز کنف با بخار در دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد، با ۲ زمان ۳۰ و ۶۰ دقیقه و ۳ نوع رزین اوره فرمالدئید، ملامین فرمالدئید و مخلوط آنها به نسبت ۵۰ درصد از هر رزین ۲۷ تخته آزمایشگاهی ساخته شد. ویژگی های فیزیکی و مکانیکی اندازه گیری و نتایج به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از آزمون فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخته های ساخته شده از خرده های تیمار شده با زمان ۶۰ دقیقه و رزین اوره فرمالدئید دارای بیشترین مقاومت خمشی بودند. همچنین با افزایش زمان تیمار مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده بهبود یافته و در تخته های ساخته شده از رزین اوره ملامین فرمالدئید به حداکثر رسید. به علاوه اینکه با افزایش زمان تیمار از ۳۰ به ۶۰ دقیقه چسبندگی داخلی تخته کاهش یافت. واکشیدگی ضخامت و جذب آب تخته ها نیز با افزایش زمان تیمار در حد معنی داری نسبت به نمونه های تیمار نشده بهبود پیدا کرد.