مقاله اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی (Koch. Levisticum officinale) در شرایط درون شیشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی (Koch. Levisticum officinale) در شرایط درون شیشه ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Levisticum officinale
مقاله گیاهان دارویی
مقاله جوانه زنی بذر
مقاله کشت درون شیشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب زاده راحله
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: آرویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت درون شیشه ای توانسته است گیاهان بااهمیت و نادر را به نحو موثرتری در مقایسه با روش های سنتی ازدیاد رویشی، تکثیر و حفظ نماید. انجدان رومی (Levisticum officinale Koch.) متعلق به تیره Apiaceae گونه مهم، در حال انقراض و فراموش شده ای از گیاهان دارویی ایران است که دارای خواص متعدد دیورتیک، ضداسپاسم و ضدنفخ می باشد. به منظور دستیابی به ماده گیاهی کافی برای ریزازدیادی و مطالعه اثر روش های مختلف ضدعفونی و سطوح متفاوت سرمادهی بر جوانه زنی بذور در کشت درون شیشه ای، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل، برای استقرار گیاهچه های استریل از کشت بذر ترتیب داده شد. کاربرد پیش سرمای مرطوب به مدت ۳ ماه بیشترین درصد جوانه زنی به میزان ۹۲ درصد و حداکثر سرعت جوانه زنی را در پی داشت. بهترین تیمار استریلیزاسیون، شستشو با اتانول ۷۰ درصد برای ۳۰ ثانیه، سپس کاربرد هیپوکلریت سدیم ۲ درصد به مدت ۱۵ دقیقه و در ادامه ۳ بار آبشویی با آب مقطر استریل تعیین شد.