مقاله اثر توپیرامات بر کنترل وزن مبتلایان به اختلال دو قطبی نوع یک تحت درمان با لیتیوم و داروهای ضد روان پریشی در دوره شیدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر توپیرامات بر کنترل وزن مبتلایان به اختلال دو قطبی نوع یک تحت درمان با لیتیوم و داروهای ضد روان پریشی در دوره شیدایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توپیرامات
مقاله کنترل وزن
مقاله شیدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرسپاسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مزینانی ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی فربد
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیگی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری آستانه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر توپیرامات بر کنترل وزن بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I تحت درمان با لیتیوم و داروهای ضد روان پریشی در دوره شیدایی بود.
روش: در کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی و دوسوکور حاضر، ۴۶ آزمودنی مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در دوره شیدایی، به طور تصادفی به دو گروه مداخله و گواه تقسیم شدند. هر دو گروه تحت درمان با لیتیوم و داروهای ضد روان پریشی قرار گرفتند. علاوه بر این، بیماران گروه مداخله توپیرامات و بیماران گروه گواه دارونما دریافت کردند. بیشینه دوز توپیرامات ۲۰۰ میلی گرم در روز بود. وزن آزمودنی ها در شروع بررسی و سپس به طور هفتگی، به مدت هشت هفته، اندازه گیری شد. برای گردآوری داده ها مقیاس ارزیابی شیدایی یانگ (YMRS) به کار رفت و داده ها با استفاده از آزمون های مجذور خی و آنالیز واریانس اندازه های مکرر تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین وزن دو گروه در ابتدا و انتهای بررسی تفاوت آماری معناداری نداشت (به ترتیب، P=0.948 و P=0.245) در هر دو گروه وزن آزمودنی ها در مدت هشت هفته، در مقایسه با ابتدای بررسی، تغییر نکرد.
نتیجه گیری: درمان کمکی با توپیرامات، با دوز ۲۰۰ میلی گرم در روز، بر کنترل وزن بیماران مبتلا به شیدایی تحت درمان با لیتیوم و داروهای ضد روان پریشی بی اثر بود.