سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر ک
مجید فکری – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه مواد آلاینده مشکلات فراوانی را برای محیط زیست به وجود آورده اند. یکی از عواملی که منجر به تجمع های موضعی مواد آلاینده می شود. تجمع آب حاصل از باران در مناطق پست مانند گودال ها است. در این تحقیق سعی شده است اثر باران بر روی تجمع عناصر سرب و کامیوم در مناطق پست واقع در مسیر جاده رفسنجان- کرمان بررسی شود و با ارئه تدابیری از تجمعات مضر این عناصر جلوگیری شود. سرب و کادمیوم ناشی از صنایع و وسایل نقلیه هستند که معمولا در عمق ۰-۱۰ سانتیمتری خاک تجمع می یابد. وقتی که غلظت این عناصر را در یک منطقه گود بررسی کنیم متوجه روند جالبی در تجمع عناصر سنگین مانند سرب و کادمیوم خواهیم بود. در لبه هابی گودی غلظت این عناصر بسیار ناچیز و در ته گودی به علت آبشویی عناصر از بخش های بالایی تجمع عناصر را خواهیم داشت که مقدار این تجمع عناصر سنگین در ته گودی ها بیشتر از مقدار استاندارد آن بود.