سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید رئوف – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
رقیه قریشی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مرتع
فاطمه علیلو –

چکیده:

بخشی از چرخه آب در طبیعت درزیرسطح زمین صورت می گیرد که منابع آبهای زیرزمینی یکی از اجزا آن محسوب می گردد میزان نفوذ در نقاط مختلف یک حوضه تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله توپوگرافی یا شیب حوضه قرارمیگیرد جهت بررسی تغییرات نفوذ با تغییرات شیب اراضی درمنطقه ای با بافت خاک یکنواخت آزمایش های نفوذ در ۵ شیب ۰ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ درجه و چهار مکش صفر ۶ ، ۹ و ۱۵ سانتی متر آب به انجام رسید تمامی آزمایشات سه بار تکرار گردیدند نتایج نشان داد که مقادیر سرعت نفوذ با افزایش شیب زمین کاهش می یابد درمرحله بعد نتایج به دست آمده در ۱۱ زیرحوضه آبریز استان آذربایجان غربی مورد استفاده قرارگرفت. دراین حوضه ها ارتفاع متوسط نزولات جوی سالیانه ۳۳۳/۶۳ میلی متر است که حجم آب ناشی از آن ۱۴۲۲۶/۹۴۲ میلیون مترمکعب می باشد.