سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا کارگرپور – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور واحد اهواز
علیرضا رازقی زاده –

چکیده:

دراین تحقیق اثر توان ماکروویو رویاندازه نانوذرات دی اکسید قلع که با روش هیدروترمال تهیه شده اند را مورد بررسی قراردادیم خواص ساختاری نانوذراتبه کمک طیف پراش پرتوایکس xrd و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد مطالعه قرارگرفت نتایج فاز تتراگونال را برای نانو ذرات نشان میدهد و تصاویر نشان دهندهاین است که با افزایش توان ماکروویو اندازه ذرات تغییر کرده و بزرگتر می شود.