سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه بقایی راوری – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطهره دادگری نژاد – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق میزان بازدارندگی پیریدین به تنهایی ومخلوطی ازپیریدین ویدیدپتاسیم برروی آلومینیوم دراسید کلرئیدریک نیم مولار بااستفاده از روشهای الکتروشیمیایی (پلاریزاسیون تافل،AC امپدانس و روش غوطه وری) بدست آورده شد.نتایج نشان دادند که اضافه شدن پیریدین به اسید کلرئیدریک نیم مولار باعث کاهش میزان خوردگی آلومینیوم شده است وافزایش غلظت پیریدین باعث افزایش در صدبازدارندگی آن شده است واضافه کردن یدید پتاسیم به پیریدین باعث افزایش بیشتر بازدارندگی نسبت به پیریدین تنها، شده است.نتایج منحنیهای نایکوئیست( AC امپدانس ) نشان می دهدکه اضافه شدن پیریدین باعث افزایش مقاومت پلاریزاسیون وکاهش ظرفیت لایه دوگانهCdl ) (شده است و همجنین اضافه کردن ۰٫۰۰۵در صد یدیدپتاسیم به پیریدین، باعث افزایش درصدبازدارندگی آن شده است. .این مخلوط ممانعت کننده مناسبی برای آلومینیوم در اسید کلرئیدریک نیم مولار می‌باشد. همچنین جذب پیریدین بر روی سطح از جذب ایزوترم لانگمیر پیروی می‌کنند.