سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

متین مقصودی – پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال
سحر بهلولی زنجانی – پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال
علی رمضانی صیاد – پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال

چکیده:

گیاه به لیمو، Lippia citriodora (Ort.) H.B.K درختچه ای پایا از تیره Verbenaceae است. برگ و سرشاخه های گلدار این گیاه به دلیل دارا بودن ترکیباتی متنوع از گروه ترپن ها از دیر باز مورد توجه بوده و در طب سنتی دارای کاربرد های فراوانی است. هدف از این پژوهش یافتن راهی مؤثر برای تکثیر این گیاه دارویی در مقیاس انبوه است. جدا کشت های گره ای به دست آمده از شاخساره های جوان گیاه در محیط MS غنی شده با غلظت های مختلف ۶- بنزیل آدنین (BA) و ایندول استیک اسید (IAA) قرار گرفت. مقایسه میانگین ها نشان داد که بهترین تیمار شاخه زایی، هورمون BA با غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر بود. بهترین ریشه زایی با تیمار هورمونی BA و IAA با غلظت ۱/۵ و ۰/۵ میلی گرم در لیتر به دست آمد. پس از ۳ هفته مشاهدات نشان دادند که هیچ تغییر مورفولوژیکی در مقایسه با گیاهان پایه مادری مشاهده نشده است. این روش تکثیر می تواند گیاهچه های لازم جهت کشت انبوه و تجاری را فراهم آورده و گیاها نی همسان و عاری از بیماری تولید نماید.