سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین میغانی – عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه جیرفت
اسماعیل سلیمانی – دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی دانشگاه جیرفت
علی صالحی – دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی دانشگاه جیرفت
ابوذر هاشم پور – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

یاسمن با نام علمی Jasminum officinale درختچه ای است زیبا با گل های سفید و معطر که معمولاً در اواخر بهار و اوایل پاییز گلهای آن ظاهر می شود. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (NAA) (0 و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر) بر ریشه زایی قلمه چوب نیمه سخت یاسمن مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان ریشه زایی با میانگین ۹۶ درصد از تیمار ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر، بیشترین تعداد ریشه با میانگین ۲۷/۵۶ عدد از تیمار ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر و طویل ترین ریشه ها با میانگین ۷/۵۴ سانتی متر از تیمار ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر به دست آمد.