سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه حسین رضایی حسن کیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
منا خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
بابک باباخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
بهروز گلعین – استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر

چکیده:

کشت بافت گیاهی مقدمه‌ای در زیست فناوری بوده و ریزادیادی از طریق فنون مختلف کشت بافت گیاهی، یکی از مهم‌ترین و موفقیت‌آمیزترین کاربرد این روش است و فاکتورهای زیادی از جمله غلظت هورمون در ریزازدیادی گیاهان در شرایط درون‌شیشه‌ای مؤثر و مهم می‌باشد. هدف از این پژوهش به دست‌آوردن غلظت‌های مناسب از هورمون‌ها و بررسی اثر این غلظت‌ها بر روی ریزازدیادی گیاه آگلونما (Aglaonema tiara) در شرایط درون‌شیشه‌(In vitro) می‌باشد. به منظور بررسی اثرات تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کشت درون‌شیشه‌ای گیاه آگلونما (Aglaonema tiara)آزمایشی با استفاده از غلظت‌های مختلف از BA و NAA به صورت فاکتوریل در محیط کشت نیم موراشیک-اسکوک(MS2/1) در سال ۱۳۸۹ در مؤسسه گل و گیاه قهرمان بیک در اسبچین عباس آباد صورت گرفت. نتیجه‌ها نشان دادند که مهم‌ترین محیط برای افزایش طول جوانه‌ها درکشت جوانه انتهایی ، محیط mg.L-1 BA 5/3 + mg.L-1 NAA 4/ 0+ MS2/1 و برای جوانه جانبی ، محیط mg.L-1 BA 6+ mg.L-1 NAA 5/0 + MS2/1 بوده است.