مقاله اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع کلات آهن بر پرآوری و ریشه زایی درون شیشه ای سه رقم گل سرخ شاخه بریده (.Rosa hybrida L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع کلات آهن بر پرآوری و ریشه زایی درون شیشه ای سه رقم گل سرخ شاخه بریده (.Rosa hybrida L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرآوری
مقاله ریشه زایی
مقاله کلات آهن
مقاله گل سرخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاری فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: لایمر مارگیت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیوه کشت درون شیشه ای علاوه بر اینکه روش مناسبی برای تکثیر رقم های تجاری گل سرخ با یکنواختی بسیار بالا و در مدت زمان کم می باشد، امروزه به عنوان راه گشای مطلوبی در جهت اصلاح از طریق دست ورزی ژنتیکی به شمار می رود. جوانه های کشت بافتی سه رقم گل سرخ شاخه بریده تجاری به منظور تکثیر و پرآوری در ترکیب با چهار تنظیم کننده رشد BA (0-1.59-4.44 میکرومولار)، NAA (0-0.21-0.27-0.54 میکرومولار)، IBA (0-0.14 میکرومولار) و GA3 (0-0.29 میکرومولار) ارزیابی شدند. محیط کشت پایه MS حاوی کلات آهن FeEDTA یا FeEDDHA بود. برای القای ریشه در رقم های مورد مطالعه، تیمار ترکیبی شامل ۹٫۹ میکرو مولار IBA و ۵٫۷ میکرو مولار IAA اعمال شد. نرخ پرآوری در ترکیب های تیماری بسته به رقم متغیر بود. تیمار ۱٫۵۹ میکرو مولار BA و ۰٫۱۴ میکرو مولار IBA در همه رقم ها از بیشترین درصد پرآوری و رشد برخوردار بود. درصد ریشه زایی، میانگین تعداد ریشه و طول ریشه بسته به نوع رقم تفاوت معنی داری نشان داد. نوع کلات آهن بر میانگین شاخساره تولیدی موثر بوده ولی از نظر سایر صفات مورد بررسی در تیمار های پرآوری و ریشه زایی تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت.