سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار دانشگاه تهران
فتانه پرهیزکارخاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات تنش کمبود آب بر عملکرد و صفات کمی هیبریدهای آفتابگردان، آزمایشی روی چهار هیبرید آفتابگردان در سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاسA بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا گردید. نتایج نشان دادندبا افزایش تنش کمبود آب صفات تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، قطر طبق، تلاش بازآوری، شاخص برداشت، عملکرد دانه و عملکرد روغن کاهش یافتند، همچنین هیبرید آلستار بیشترین میزان تمام صفات مورد بررسی در این تحقیق بجز شاخص بازآوری را به خود اختصاص داد. در شرایط آبیاری مناسب هیبرید آذرگل از نظر صفات تعداد دانه در طبق، شاخص برداشت، عملکرد دانه و عملکرد روغن و هیبرید آلستار از نظر صفات وزن هزار دانه، قطر طبق برتری داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده در شرایط تنش کمبود متوسط و شدید برتری با هیبریدهای زودرس آلستار و هایسان ۲۵ بود، به طوری که در شرایط تنش کمبود آب شدید به ترتیب هیبریدهای زودرس آلستار و هایسان ۲۵ حائز بیشترین مقادیر صفات مورد بررسی شدند. بطور کلی باتوجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود به منظور تولید عملکرد دانه و روغن اقتصادی در شرایط تنش کمبود آب از هیبریدهای زودرس و پاکوتاه بخصوص هیبرید آلستار استفاده گردد