سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه چادردوزجدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی –
پریسا زعفرانی معطر –

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر شوری رویعملکردهای دانه و بیولوژیکی و شاخص برداشت اسفرزه آزمایشی در سال ۸۹ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه تبریز اجرا گردید تیمارهای شوری شامل ۴ و ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم به همراه شاهد بود با افزایش شوری عملکردهای بیولوژیکی و دانه و همچنین شاخص برداشت کاهش یافتند این کاهش در شوری های متوسط و شدید مشهود تر بود.