سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاچین گروسی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
هما سروش مهر – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

با توجه به با ارزش بودن گیاهان دارویی و مشکلات شوری اب و خاک آزمایشی بمنظور بررسی اثر شوری برگیاه دارویی ماریتیغال در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرا انجام شد تا استانهای کویری نیز درتوسعه کشاورزی نقش داشته باشد تنش شوری شامل هفت سطح ۰، ,۲۰۰ ,۱۵۰ ,۱۰۰ ,۵۰ ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم بود نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه کاهش پیدا کرد بدین ترتیب پاسخ گیاه ماریتیغال به سطوح شوری درمرحله جوانه زنی مطلوب بوده است.