مقاله اثر تنش شوری بر رشد اندام های رویشی پونه معطر (.Mentha pulegium L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوری بر رشد اندام های رویشی پونه معطر (.Mentha pulegium L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پونه معطر
مقاله تنش شوری
مقاله ساختار تشریحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سایه
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شرعی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گسترش خاک های شور در کشور شناخت و دستیابی به گونه های مقاوم به شوری، باعث افزایش میزان عملکرد محصول و توان تولید می شود. در این پژوهش قلمه های گیاه .Mentha pulegium L از روستای چهارده توابع لاهیجان به تهران منتقل شدند و در گلدان و شرایط آبیاری قطره ای تحت تیمارهای ۲۰ تا ۹۵ میلی مولار کلرور سدیم قرار گرفتند. ویژگی های ریخت شناسی و تکوینی اندام های رویشی گیاهان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش غلظت نمک موجب کلروز حاشیه ای، نکروز برگ ها و کاهش رشد می گردد. در نمونه های تحت تیمار ۶۵ میلی مولار NaCl نوعی سازگاری دیده شد و رشد و نمو تقریبا به حالت طبیعی (مشابه گیاهان شاهد) بازگشت. مشاهدات مقایسه ای میکروسکوپی نشان داد در ریشه با افزایش غلظت نمک، قطر عناصر متاگزیلمی افزایش می یابد. ساقه با افزایش غلظت نمک زودتر به ساختار پسین رفت و تعداد لایه های سلولی و فعالیت لایه زاینده نیز افزایش یافت. در برگ با افزایش غلظت نمک آثار آبگیری ناشی از افزایش فشار اسمزی در سلولها دیده شد.قطر عناصر آوندی در تیمارهای سنگین کاهش یافت، اما در تیمار ۶۵ میلی مولار نمک، قطر عناصر آوندی به حالت عادی نزدیک شد.