سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره بنی عباس شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند
غلامرضا زمانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری زهان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد که تیمارهای اعمال شده شامل سطوح چهارگانه تنش خشکی (آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله رویشی، قطع آبیاری در مرحله زایشی و قطع آبیاری در مرحله رویشی و زایشی) و سطوح سه گانه سولفات روی (بدون محلول پاشی، محلول پاشی با غلظت۰٫۵ درصد و محلول پاشی با غلظت ۱ درصد) بود. نتایج نشان داد که صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد روغن تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. همچنین اثر محلول پاشی سولفات روی بر این صفات معنی دار بود.