مقاله اثر تنش آبی در مرحله گلدهی بر میزان ارتفاع بوته و پروتیین دانه ارقام مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر تنش آبی در مرحله گلدهی بر میزان ارتفاع بوته و پروتیین دانه ارقام مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع بوته
مقاله بذر
مقاله پروتیین
مقاله تنش آبی
مقاله گلرنگ زراعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب نسب آقا محلی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: کاراپتیان ژیرایر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش آبی روی میزان پروتیین ارقام مختلف گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه با خاک رسی- شنی و ۷ pH در سال زراعی ۱۳۸۷ انجام شد. ارقام مورد مطالعه، ۴ رقم پاییزه شامل: ۶۹۷، زرقان ۲۷۹، LRV51-51،LRV51-279 و رقم بهاره اصفهان ۱ بودند. بذرهای هر رقم در چهار کرت و پنج لاین دو ردیفی با چهار تکرار کاشته شدند. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا شد. تنش آبی با کاهش دوره ی آبیاری از کرت A به طرف کرت D در مرحله گلدهی اعمال گردید به طوری که در کرت های A، B،C  و D به ترتیب، آبیاری به صورت ۵، ۸، ۱۱ و ۱۴ روز یک بار تنظیم گردید و به صورت ۴ تیمار در چهار کرت A، B ،C و D اجرا شد که کرت B در رقم بهاره و کرت A در ارقام پاییزه، به عنوان کرت های شاهد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد اثر تنش آبی بر میزان پروتیین دانه های پاییزه معنی دار بود. اثر متقابل تنش آبی و رقم، بر میزان پروتیین نیز معنی دار بود. بیشترین میزان پروتیین برای رقم LRV51-51 در کرت  B تولید شد. اما اثر تنش بر میزان پروتیین رقم بهاره، غیر معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که عوامل تنش، رقم و اثر متقابل آن ها در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بودند و تنش باعث کاهش ارتفاع بوته ها گردید.