سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان درخشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی
محسن شهروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

از جمله مهمترین عوامل موثر برتصمیم گیری و برنامه ریزی در مقاوم سازی ساختمان ها براورد وضعیت و پاسخ آنها در برابر زلزله های اتی می باشد دراین راستا مباحث مرتبط مانند ارزیابی کمی اسیب پذیری شناسایی خرابی کالیبراسیون سیستمهای هشدار سریع یا تحلیل سازه های مهم و نامنظم نیازمند روشهای تحلیل نگاشتهای رکوردهای تاریخچه زمانی زلزله می باشند انتخاب تاریخچه های زمانی شتاب به عنوان پارامترهای ورودی از مهمترین مطالب در رابطه با انالیزهای خطی و غیرخطی تاریخچه های زمانی به شمار می رود برای انتخاب تاریخچه های زمانی شتاب سه منبع: شتاب نگاشتهای ثبت شده از زلزله های واقعی، نگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف پاسخ طراحی و نگاشتهای مصنوعی بهدست امده از مدلهای لرزه شناسی وجود دارد.